Duka Kitchen lifestyle

Projekt e-commerce - UX/UI
Sklep internetowy

Projekt sklepu online. Na potrzeby projektu zostały stworzone makiety interfejsu – UX oraz projekt wizualny – UI.

Przeprowadzony został audyt UX, gdzie zostały wyszczególnione słabe strony ówczesnego sklepu internetowego.

Podczas analizy zostały dokładnie określone działania, które przyczyniły się do zmiany całego interfejsu sklepu. Niezbędny research, aby poznać infrastrukturę branży w której działa firma.

Wszystkie te rzeczy były niezbędne, aby dążyć do zrozumienia potrzeb użytkowników mając na uwadze potrzeby biznesu.

Strona Główna
Projekt strony głównej