Zasady kompozycji

Projektowanie User Experience

1. Hierarchia elementów

Pod względem istoty danego elementu oraz między innymi wielkości, grubości oraz koloru.

2. Podobieństwo i kontrast

Konsekwentny interfejs. Kontrast dostosowany do tego jak ważny jest dany element.

3. Odstępy

Odpowiednie oddzielenie niezwiązanych ze sobą elementów, nadanie lekkości stronie poprzez np. białe tło – nadanie powietrza. Strona nie powinna być przepełniona informacjami – powinna oddychać.

4. Rytm

Ustalenie szybkości przechodzenia przez treści Twojej strony. Poprzez np. większe fonty na stronie internetowej możemy wymusić na użytkowniku szybsze przewijanie strony. Ważne jednak, aby zachować rytm w całym serwisie.

5. Proporcje

Warto zgłębić wiedzę na temat psychologi w projektowaniu. Co jest miłe dla oka, co jest atrakcyjne, co jest przyjazne, a co odstrasza użytkownika. Stosunki wymiarów są ważnym elementem projektowym.

6. Prostota

Less is more. Dążenie do minimalizmu w projektowaniu to must have z zasad projektowych każdego designera.

7. Typografia

Kształt, kolor, wielkość, dobór fontów oraz dbanie o czytelność. Wato jest się także zastanowić nad ilością znaków w danym akapicie, aby nie przekraczać odpowiedniej dla strony długości.

Zasada projektowa

User-centere design

To zasada, która jest stricte zorientowana na użytkownika. Podczas projektowania dbamy o to, aby cały projekt kręcił się wobec użytkownika. Jego potrzebach, celach oraz personie. Założenia biznesowe i design ma dostosować się do konsumenta, a nie odwrotnie.

Następny
Sekret dobrego projektowania produktu cyfrowego
Comments are closed.